charisms دختران مسابقه تکواندو تکواندو

charisms: دختران مسابقه تکواندو تکواندو درخشش تکواندوکار رقابت های آسیا سکوی سوم مدال برنز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد

محققان ایتالیایی می گویند با اختراع یک روش تازه می توانند راست دست بودن یا چپ دست بودن کودکان را زمانی که هنوز در رحم مادر هستند، آینده نگری کنند.

تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد

تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد

عبارات مهم : محققان

محققان ایتالیایی می گویند با اختراع یک روش تازه می توانند راست دست بودن یا چپ دست بودن کودکان را زمانی که هنوز در رحم مادر هستند، آینده نگری کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، این یافته تاکیدی است بر مجموعه ای از تحقیقات روزافزون که نشان می دهند میل به انسان جهت استفاده از یک دست نسبت به دست دیگر ذاتی است و در عین حال این میل به را می توان با روش غربالگری تشخیص داد.

تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد

اکنون گروهی از محققان ایتالیایی در مطالعه ای که نتیجه های آن در مجله Scientific Reports انتشار یافته هست، روشی جهت غربالگری جنین اختراع کرده اند که می تواند راست دست بودن یا چپ دست بودن کودک را با دقت تعیین کند.

در این روش با استفاده از اولتراسونوگرافی چهار بعدی حرکات دست جنین مشخص و نقشه برداری می شود.

محققان ایتالیایی می گویند با اختراع یک روش تازه می توانند راست دست بودن یا چپ دست بودن کودکان را زمانی که هنوز در رحم مادر هستند، آینده نگری کنند.

محققان در این مطالعه محور توجه خود را به خاص بر حرکاتی متمرکز کردند که به دقت بالاتری نیاز دارند مانند زمانی که جنین دست های خود را به سمت چشم هایش هدایت می کرد و سپس این حرکات را با حرکاتی که به دقت کمتری نیاز دارند مانند حرکت دادن دست در برابر دیواره رحم مقایسه کردند.

محققان ضمن این مطالعه متوجه شدند که جنین ها در حدود 18 هفتگی تسلط نسبتا خوبی بر دستان خود داشتند و به واقع، با دستی که زیاد میل به به استفاده از ان داشتند حرکات را سریع تر و دقیق تر انجام می دادند.

محققان بر اساس نتیجه های این اولتراسونوگرافی موفق شدند راست دست بودن یا چپ دست بودن نوزادان را آینده نگری کنند و آنها را تا 9 سالگی مورد پیگیری قرار دادند تا مشاهده کنند که آیا آینده نگری آنها درست و یا اشتباه بوده است.

تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان قبل از تولد

این مطالعه نشان داد که اولتراسوند با دقت 89 تا 100 درصد می تواند راست دست بودن یا چپ دست بودن کودکان را در رحم مادر آینده نگری کند.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | کودکان | استفاده | تشخیص چپ دست | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog